Vi ser till att ditt reservelverk är i topptrim

Support & underhåll

För att du ska vara säker på att ditt reservelverk fungerar när du som bäst behöver det behöver det regelbundet underhåll och service. När vi är ute på fält och servar reservelverk säkerställer vi att din anläggnings är driftsäker. Om du dessutom tecknar ett driftsäkringsavtal med oss behöver du inte tänka på att boka service med jämna intervaller. 

Utöver vanligt underhåll erbjuder vi:

Termografering: Om det finns dåliga anslutningar i er anläggning kan det orsaka problem eller kortslutning i det elektriska systemet. En termografering ger möjligheten att finna skadan innan det blivit ett problem.

Belastning av anläggning: För att skapa en säker anläggning bör den testas med full effekt, för att på så sätt se till att den håller de förväntade kraven. Vi hjälper er därför med att belasta anläggningen med ett belastningsmotstånd.

Kylsystemsrengörning: Vi ser till att kylvätskan byts med jämna mellanrum för att hålla god kvalité. Dessutom rengör vi kylsystemet för att inte slagg och rost ska få grogrund och sätta stopp.

Nätanalysering: Genom att göra en mätning av elkvaliteten på anläggningarna, analyserar och åtgärdar vi problem med störningar som annars kan riskera att reservreservkraftsaggregatet inte fungerar som det ska.

Bränslekvalitet: Dieselolja är en färskvara. Vi utför bränsleanalys, filtrering och vattenkontroll för att säkerställa att ditt dieseldrivna elverk på grund av dålig diesel inte har, effektförluster i motorn, bakterier och igensatta filter, skadade bränsleledningar och insprutningssystem som följd av rostig tank.

Tankbesiktning: En tank över en viss volym måste, beroende på var den står och hur den är konstruerad, besiktas i enlighet med MSB författningssamling MSBFS 2018:3. Vi ser till att hålla reda på besiktningsintervallen och att den utförs.

Kontakta oss för konsultation, installation, service inom reservkraft- och UPS-anläggningar inom hela Skandinavien

EcoPar drivmedel

Ett grönare och renare drivmedel för dieselmotorer

Driftsäkringsavtal

Driftsäkringsavtal, för din trygghet

Produkter

Allt från portabla elverk till UPS