Återförsäljare för EcoPar®, ett grönare och renare drivmedel för dieselmotorer

EcoPar® drivmedel

Vi är sedan många år tillbaka återförsäljare för EcoPar®, ett grönare och renare drivmedel. Vi har valt att arbeta med EcoPar:s produkter helt enkelt för att de är bättre än traditionella dieseldrivmedel.

EcoPar är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer och som kan användas även i miljöer där dieselavgaser inte kan undvikas. Jämfört med dieselolja minskar de cancerogena ämnena med mer än 90 % och halterna av kväveoxid med upp till 50 %. Då EcoPar inte är giftigt för några vattenlevande organismer är det särskilt lämpligt att använda i känsliga naturmiljöer.

Bränsleförbrukningen minskar i allmänhet med 5 – 10 % och tack vare att EcoPar är ett ultrarent drivmedel är det utmärkt att använda i reservkraftverk där motorerna inte används så mycket.

Läs mer om EcoPar på deras hemsida.

Beställning och leverans

EcoPar® drivmedel levereras med tankbil i 200 litersfat eller 25 litersdunkar. Kontakta oss för mer information, beställning och aktuellt pris.

Support & underhåll

Vi ser till att ditt reservelverk är i topptrim

Elverk

Vi hjälper dig att välja och anpassa elverk för just dina behov

Driftsäkringsavtal

Driftsäkringsavtal, för din trygghet