Tjänster

Eptech Solutions AB utvecklar helhetslösningar för reservkraft åt er verksamhet.

Service
Vi hjälper er att säkerställa och skapa en driftsäker anläggning genom service med jämna intervaller.

Termografering
Om det finns dåliga anslutningar i er anläggning kan det orsaka problem eller kortslutning i det elektriska systemet. En termografering ger möjligheten att finna skadan innan det blivit ett problem.

Belastning av anläggning
För att skapa en säker anläggning bör den testas med full effekt, för att på så sätt se till att den håller de förväntade kraven. Vi hjälper er därför med att belasta anläggningen med ett belastningsmotstånd.

Kontakta oss för mer information och priser

Uthyrning
Vi tillhandahåller belastningsmotstånd och elverk för uthyrning.

Kylsystemsrengörning
Vi ser till att kylvätskan byts med jämna mellanrum för att hålla god kvalité. Dessutom rengör vi kylsystemet för att inte slagg och rost ska få grogrund och sätta stopp.

Nätanalysering
Genom att göra en mätning av elkvaliteten på anläggningarna, analyserar och åtgärdar vi problem med störningar som annars kan riskera att reservkraftsaggregatet inte fungerar som det ska.

Tankbesiktning
En tank över en viss volym måste, beroende på var den står och hur den är konstruerad, besiktas. Vi ser till att hålla reda på besiktningsintervallen och att den utförs.