Eptech skyddar vid strömavbrott

Reservkraft säkerställer en fortsatt kraftförsörjning vid ett strömavbrott – en av grundstenarna i ett hållbart kraftförsörjningssystem.

Hur säker den normala elförsörjningen än är, så händer det att strömavbrott uppstår. Det är där vi kommer in. Genom att erbjuda säker reservkraft ser vi till att viktig sjukhusutrustning inte slås ut, fastigheter inte blir utan vatten, el och värme, samt undviker att stora industrier och omfattande datornätverk slutar fungera.

Vid en nödsituation står Eptech redo att ta över strömförsörjningen. För att undvika fördröjning och ytterligare driftfel erbjuder vi regelbunden service och underhåll. Med hjälp av lång erfarenhet av reservkraft erbjuder vi förutom inköp, beställning och installation, även teknisk support och jourservice för alla anläggningar.

Kontakta oss för mer information om hur ni säkerställer er verksamhet.